Tietosuojalauseke – Radio Nostalgia

Tietosuojalauseke

 

TIETOSUOJALAUSEKE

 

NRJ Finland Oy on innovatiivinen mediatalo, jonka omistuksessa on kaksi radiokanavaa, NRJ ja Radio Nostalgia.

Tämä tietosuojalauseke koskee NRJ.fi ja Radionostalgia.fi nettisivuilla tapahtuvia, NRJ Finland Oy:n omia kampanjoita ja kilpailuita joissa kerätään lomakkeella osallistujatietoja.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

1.     Yhteystiedot

NRJ Finland Oy Ab
Kiviaidankatu 2 i, 00210 Helsinki
p. (09) 681 900
web@radionostalgia.fi

 

2.     Käsiteltävät tiedot

Osallistujan itse antamat henkilötiedot. Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja syntymäaika.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista kilpailuun/kampanjaan osallistumiseen, mutta ilman henkilötietoja ei osallistujaa voida kontaktoida hänen voittaessaan/tullessa valituksi kampanjaan.

Lisäksi käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästelausekkeessa kuvatuin tavoin.

 

3.     Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

–        Tietoja käytetään vain voittajien / kampanjaan valittujen kontaktointia varten.

 

4.     Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

–        Kampanjaan valittujen tai voittajien kontaktointi ja kunnes palkintojen perille pääsy on varmistunut.

 

5.     Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Osallistujatietoja ei luovuteta kokonaisuudessaan eteenpäin. Voittajien tiedot voidaan toimittaa eteenpäin myynnistä vastaavalle kumppanille Bauer Medialle ja kyseisen kilpailun asiakasyritykselle, vain palkintojen toimittamista varten.

 

6.     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
  • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.